Thi Công

Khi các bản vẽ thi công đầy đủ, kiến trúc sư đã ký kết hợp đồng và các tài liệu được nộp cho Cơ quan địa phương. K3Design sắp xếp thời gian cho việc xây dựng và sắp xếp cho cuộc họp tại chỗ thường xuyên với bạn để thảo luận về bất kỳ câu hỏi và cập nhật về tiến độ.

HỖ TRỢ K3Design